De lessen worden in rekening gebracht per kwartaal ( januari, april, juli en oktober) op basis van twintig tot veertig weken les per jaar en twaalf weken vakantie (herfst 2, kerst 2, pasen 2 en grote vakantie 6). De kosten worden over twaalf maanden uitgesmeerd, waarbij de vakanties niet zijn doorberekend!

Volwassenen

Losse lessen 50 euro per uur inclusief BTW, bij vijf van te voren afgesproken lessen in een kwartaal 47,50 euro, bij tien lessen in een kwartaal de tiende les gratis  oftewel 45 per les. Wie vooraf zegt dat hij een jaar blijft, betaalt relatief minder per kwartaal.

Voor een jaar met 40 lessen per jaar op vast wekelijks tijdstip van een uur  per kwartaal 150 p/m inclusief BTW.

20 lessen per jaar op vast tweewekelijks tijdstip van een uur per kwartaal 75 euro inclusief BTW.

Kinderen en jongeren tot 21 jaar

Lesprijs voor losse lessen 28,50 euro per drie kwartier. Bij vijf van te voren afgesproken lessen 26,50 euro, bij tien lessen in een kwartaal de tiende les gratis of 25 per les.

40 lessen per jaar op vast wekelijks tijdstip van drie kwartier per kwartaal 285 euro of 95 euro per maand.

20 lessen per jaar op vast wekelijks tijdstip van drie kwartier per kwartaal  122,50 of 47,50 euro per maand

 

Lesgeld graag overmaken vóór begin kwartaal 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober op rekeningnummer NL96 INGB 0008 1278 62 ten name van J.P. Versteege, ovv Zangles en het bedoelde kwartaal.

De genoemde prijzen gelden vanaf 1 januari 2022.

NB Lessen die minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd, mogen worden ingehaald. Er kan op het tijdstip dan nog een andere leerling worden ingeroosterd.

Verder info  zangstudiojanpeterversteege@gmail.com